OM MARIAGERFJORD PIGEKOR

 

 

 

Optagelsesprøver til Mariagerfjord Pigekor

Hvert år søger korene i Mariagerfjord Korskole nye sangere, så hvis du kunne tænke dig at udfordre dig selv med at synge i et rytmisk elitekor, skulle du overveje at gå til optagelsesprøve i et af korene.

Du skal have en god sangstemme og have lyst til at fordybe og dygtiggøre dig inden for rytmisk korsang, solosang, rytmetræning og teori. Du skal også have lyst til at synge med andre sangere fra hele Mariagerfjord Kommune. Korene afholder mange årlige koncerter, og du skal derfor have lyst og tid til at rejse rundt og optræde. Det er dernæst vigtigt, at dine forældre/værger bakker dig op i din deltagelse i koret.

Du behøver ikke være en dygtig nodelæser for at søge ind; mange går rundt med et sangtalent, de slet ikke har opdaget, og derfor glæder vi os til at se netop dig til en prøve.

VIl du tilmelde dig optagelsesprøven til Mariagerfjord Pigekor? Læs mere her

 

Hvem er vi?

Mariagerfjord Pigekor er et rytmisk elitekor bestående af 25 piger i alderen 13-20 år fra hele Mariagerfjord Kommune. Koret eksisterer nu på 10. år og har siden opstarten vokset sig til i dag at være flagskibet i Mariagerfjord Kulturskoles Korskole. Mariagerfjord Pigekors vision er at bringe den enkelte elev så langt som muligt; fra talentelev, gennem musikalsk afklaring, til optagelse på MGK, konservatorieuddannelsen eller videregående uddannelse.

Det sociale sammenspil mellem pigerne prioriteres også meget højt. Pigerne udvælges, udover deres sangstemme og talent, også ud fra deres motivation for at være en del af koret. Alle er lige vigtige i deres rolle i koret, og alle piger accepteres for netop deres særlige kompetencer og deres personligheder.  

I koret er der stor fokus på stimulering og udvikling af pigernes samarbejdsevne, situationsfornemmelse, ansvarsbevidsthed, evne til at udvise empati og anerkendelse, koncentrationsevne og generelle evne til at indgå engageret og kompetent i et målrettet samarbejde. 
Kor er glæden ved sang men også glæden i det fællesskab pigerne får i sangen. I det sociale rum gror talentet og en pige, der er tryg og glad, synger godt.
 

  


PIGEKORETS UNDERVISNING OG AKTIVITETER

 

Hvad laver vi?

Korskolens motto er: Det skal være fedt at være her. Det kommer til udtryk i mange sociale arrangementer såsom f. eks. trivselssamtaler og 2 årlige ryste-sammen weekender, sociale lege under korprøven og en generel opdragelse i, at man skal have det rart sammen for at kunne lave god musik.

Korets musikfaglige profil er rytmisk kormusik på højt niveau. Vi optræder både med band, klaver alene samt a cappella.

  • Sted: Mariagerfjord Kulturskole, Christiansgade 1, 9500 Hobro
  • Optagelsesprøve: Finder sted én gang årligt i august måned
  • Aktiviteter udover korprøver: Koret har ca. 10-20 koncerter pr. år. Korskolen afholder årligt 2 store koncerter (jul og sommer), hvor alle 3 elitekor optræder både sammen og hver for sig. Udover disse to koncerter har pigekoret mindst et stort koncertarrangement mere pr. sæson, så som turné, festivaler, udenlandsrejse, indspilninger eller lignende. Desuden skal man beregne ca. 8 øveweekender årligt. 
  • Video og DVD optagelse

Der er mødepligt til undervisning og koncerter. Herunder også øve-weekender og turneer, hvor du i løbet af et skoleår skal være indstillet på at måtte aflyse op til 5 skoledage til fordel for koret. Der vil ofte være hjemmearbejde, specielt når nye sange skal læres.

 

Undervisningen

  • Solosang giver mulighed for at arbejde med konkrete problemstillinger samt individuel udvikling. Sanglæreren har samtidig mulighed for at se elevens personlige og faglige udvikling, og eleven kan skabe en større fortrolighed med underviseren. I dag får eleverne soloundervisning som holdundervisning.
  • Klaverlab, for at forstå melodiske og harmoniske sammenhænge i musik samt til at akkompagnere sin egen eller andres stemme.
  • Hørelære og teoriundervisning er et vigtigt fundament for at synge rent, samt forstå sin rolle i korklang og derved hæve niveauet under korprøven. Eleverne lærer at læse noder, lærer solmisation med håndtegn og bladsang, harmonisk forståelse, imitation af melodier og rytmer gennem f.eks. improvisation og circle songs/voice painting.
  • Sangskrivning for 4-8 udvalgte elever fra Pigekoret. De vil, sammen med Kulturskolens instrumentale talentklasse, deltage i undervisning der udvikler kompetencer til egen sangskrivning. Sangskrivning styrker kreativitet og ejerskab, og vil derfor også påvirke pigernes ambitioner. På sigt vil korenes repertoire kunne tage udgangspunkt i det materiale, som sangskrivningsholdet har komponeret. 
  • Øvedag koundervisning: Onsdag kl. 17.30 - 20.15  
  • Teoriundervisning: Ondag  kl. 16.45-17.15 / 20.30-21.00

 

Korleder: Christian Ronsfeld
Stemmecoach: Sissel Kold

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktoplysninger

Sociale links