Skip to the content

Sang på hjertet

Mariagerfjord Korskole er Danmarks første rytmiske Korskole og også landets første rytmiske sangkraftcenter. Korskolen består af 6 elitekor, 4 skolekor, 2 lungekor og 1 rytmisk voksenkor.

I Mariagerfjord Korskole fremmer vi rytmisk korsang inden for både elite og bredde. Vi inspirerer, underviser, udvikler, udbreder og vidensdeler og er et kommunalt flagskib inden for det kunstneriske elitære, såvel som på det sundhedsfremmende felt. Vi arbejder for, at alle borgere i Mariagerfjord Kommune har adgang til korsang - både børn, unge og ældre - og vores mål er at gøre en mærkbar forskel i samfundet. Vi vækker lysten til at bruge sangstemmen.

I Korskolen lægger vi stor vægt på udvikling af de sociale kompetencer og ansvarsbevidsthed gennem et unikt og nytænkende pædagogisk arbejde på tværs af alder og klassetrin. Vi prioriterer fællesskab, respekterer diversiteten og skaber trygge rammer, hvor der er plads til fordybelse og dygtiggørelse. Vi er nyskabende og går forrest såvel kunstnerisk som pædagogisk for at skabe et motiverende og kreativt læringsmiljø, hvor eleverne er i konstant udvikling.

Mariagerfjord Korskole forankrer rytmiske korprojekter og efteruddannelsesforløb samt understøtter nationale og internationale korsamarbejder, vidensdeling, breddekorsang og elitekorsang.