Skip to the content

Korskolens læreplan

VIDEN
Sangeren har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer, hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen, samt viden om hvordan man får samt opretholder en funktionsdygtig stemme.
Sangeren har kendskab til forskellige stemmefunktioner (fuldfunktion og neutral). 
Sangeren har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven. 
Sangeren har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert.

FÆRDIGHEDER
Sangeren skal kunne orientere sig om egen korstemme ud fra et korpartitur og tilnærmelsesvis synge efter bladet. 
Sangeren skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen og andre sangere 
Sangeren skal blive stærk til at intonere både i kor- og solistsammenhæng og have styr på basis værktøjer indenfor hørelære og sangteknik for at opnå dette.
Sangeren skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer.
Sangeren skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse og indlevelse)
Sangeren skal have en tydelig og korrekt engelsk udtale

KOMPETENCER
Sangeren kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet) Sangeren kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere samt korlederen.
Sangeren kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation.

VIDEN
Sangeren har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer samt hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen.
Sangeren har kendskab til udstrækning af væsentlige muskelgrupper omkring brystkassen, så lungekapaciteten bedre udnyttes.
Sangeren har kendskab til at anvende sin stemme i overensstemmelse med egne kapaciteter.

FÆRDIGHEDER
Sangeren skal kunne lære materialet gennem gehør, repetition eller nodelæsning.
Sangeren skal kunne danne sig et overblik over sangens forløb og dermed finde frem til evt vejrtrækningsmæssige udfordringer og afhjælpe problemet enten selv eller med hjælp fra korlederen.
Sangeren kan i overensstemmelse med egen kapacitet benytte kortimens udstrækningsøvelser hjemme, for at skabe bedre fysik.
Sangeren skal kunne holde til at stå op og synge, så meget som muligt ud fra egne forudsætninger

KOMPETENCER
Sangeren kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet) 
Sangeren kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere
Sangeren kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation

VIDEN
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer, hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen, samt viden om hvordan man får samt opretholder en funktionsdygtig stemme
Eleven har kendskab til forskellige stemmefunktioner (overdrive, curbing, neutral osv) 
Eleven har kendskab til typiske fraseringer og er stilbevidst
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven
Eleven har kendskab til, hvordan man arbejder med sine lektier mest effektivt
Eleven har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert
Eleven har kendskab, hvordan man synger i kor- og solistmikrofoner

FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne lære materialet gennem gehør samt let nodelæsning fra et korpartitur
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen og andre sangere
Eleven skal blive stærk til at intonere både i kor- og solistsammenhæng og have styr på basis værktøjer indenfor hørelære og sangteknik for at opnå dette 
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer 
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse, indlevelse og performance på scenen) 
Eleven skal have en tydelig og korrekt engelsk udtale
Eleven skal blive vant til at optræde på scenen samt uden noder og tekst
Eleven skal som solist kunne finde frem til sin egen eller en gruppe koreografi


KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet såvel som med egne lektier derhjemme (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet)
Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere

VIDEN
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer, hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen, samt viden om hvordan man får samt opretholder en funktionsdygtig stemme
Eleven har kendskab til forskellige stemmefunktioner (overdrive, edge, neutral osv)
Eleven har kendskab til typiske fraseringer og er stilbevidst
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven
Eleven har kendskab til, hvordan man arbejder med sine lektier mest effektivt
Eleven har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert
Eleven har kendskab, hvordan man synger i kor- og solistmikrofoner

FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne orientere sig om egen korstemme ud fra et korpartitur og tilnærmelsesvis synge efter bladet
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen og andre sangere
Eleven skal blive stærk til at intonere både i kor- og solistsammenhæng og have styr på basis værktøjer indenfor hørelære og sangteknik for at opnå dette 
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer 
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse, indlevelse og performance på scenen) 
Eleven skal have en tydelig og korrekt engelsk udtale 
Eleven skal blive vant til at optræde på scenen samt uden noder og tekst 
Eleven skal som solist kunne finde frem til sin egen eller en gruppe koreografi

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet såvel som med egne lektier derhjemme (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet) 
Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere 
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere

VIDEN 
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer samt hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen.
Eleven har basal viden om stemmefunktioner (synge kraftigt, synge svagt på den rigtige måde)
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven. 
Eleven har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert.


FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne lære materialet gennem gehør samt tekstlæsning.
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen. 
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med de andre sangere.
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse, indlevelse og performance på scenen)  Eleven skal blive vant til at optræde på scenen samt huske sange udenad.

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet) Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere 
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation 
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere

VIDEN
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer samt hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen.
Eleven har basal viden om stemmefunktioner.
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven. 
Eleven har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert.

FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne lære materialet gennem gehør samt let nodelæsning 
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen.
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer. 
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse, indlevelse og performance på scenen)  Eleven skal blive vant til at optræde på scenen samt huske sange udenad.

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet) Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere

VIDEN
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer, hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen, samt viden om hvordan man får samt opretholder en funktionsdygtig stemme
Eleven har kendskab til forskellige stemmefunktioner (overdrive, edge, neutral osv)
Eleven har kendskab til typiske fraseringer og er stilbevidst
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven
Eleven har kendskab til, hvordan man arbejder med sine lektier mest effektivt
Eleven har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert
Eleven har kendskab, hvordan man synger i kor- og solistmikrofoner

FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne orientere sig om egen korstemme ud fra et korpartitur og tilnærmelsesvis synge efter bladet 
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen og andre sangere 
Eleven skal blive stærk til at intonere både i kor- og solistsammenhæng og have styr på basis værktøjer indenfor hørelære og sangteknik for at opnå dette 
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer 
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse, indlevelse og performance på scenen) 
Eleven skal have en tydelig og korrekt engelsk udtale
Eleven skal blive vant til at optræde på scenen samt uden noder og tekst
Eleven skal som solist kunne finde frem til sin egen eller en gruppe koreografi

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet såvel som med egne lektier derhjemme (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet)
Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere


VIDEN 
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer, hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen, samt viden om hvordan man får samt opretholder en funktionsdygtig stemme
Eleven har kendskab til forskellige stemmefunktioner (overdrive, edge, neutral osv)
Eleven har kendskab til typiske fraseringer og er stilbevidst
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven
Eleven har kendskab til, hvordan man arbejder med sine lektier mest effektivt 
Eleven har kendskab, hvordan man arbejder i en lydprøve og koncert 
Eleven har kendskab, hvordan man synger i kor- og solistmikrofoner

FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne orientere sig om egen korstemme ud fra et korpartitur og tilnærmelsesvis synge efter bladet 
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen og andre sangere 
Eleven skal blive stærk til at intonere både i kor- og solistsammenhæng og have styr på basis værktøjer indenfor hørelære og sangteknik for at opnå dette 
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer 
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse, indlevelse og performance på scenen)  Eleven skal have en tydelig og korrekt engelsk udtale 
Eleven skal blive vant til at optræde på scenen samt uden noder og tekst
Eleven skal som solist kunne finde frem til sin egen eller en gruppe koreografi

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet såvel som med egne lektier derhjemme (Grundtanken er her: Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet)
Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere 
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation 
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere

VIDEN
Eleven har kendskab til hvad god kropsholdning indebærer samt hvordan vejrtrækning og støtte hænger sammen. 
Eleven har basal viden om stemmefunktioner. 
Eleven har kendskab til forskellige arbejdsmetoder og øvelser under korprøven.

FÆRDIGHEDER
Eleven skal kunne lære materialet gennem gehør.
Eleven skal have hørelæremæssigt overblik i forhold til at kunne imitere rytmer, melodier og forskellige udtryk fra korlederen.
Eleven skal kunne blende sin stemme korisk med andre stemmer.
Eleven skal kunne bruge sin stemme og krop til at udtrykke de ønskede stemninger i forskellige sange (tekstforståelse og indlevelse).

KOMPETENCER
Eleven kan arbejde koncentreret og ansvarsfuldt i korlokalet (Grundtanken er her Det intelligente kor: alle sangere er medansvarligt for musikken og fællesskabet) Eleven kan interagere positivt, respektfuldt og anerkendende med de andre sangere
Eleven kan indordne sig i en større gruppe og kende til metoder for god kommunikation
Eleven ser sig i korsammenhæng som rollemodel for yngre sangere

Kulturskolens generelle læreplan

Afsættet for læreplanen

§4 i musikloven:
Musikskolen skal udarbejde læreplaner for samtlige undervisningstilbud. Læreplanerne skal omfatte en beskrivelse af undervisningens formål og progression.

På Mariagerfjord kulturskole udarbejdes læreplaner for alle fag der udbydes med afsæt i ovenstående §4 i musikloven, her også andre kulturfag.

Læreplanens kvalifikationsramme
Der skelnes mellem viden, færdigheder og kompetencer:

Viden omfatter faktuel -, teoretisk -, begrebslig- og praksisviden.
Færdigheder omfatter læringen opnået gennem de stillede og de opfundne opgaver. 
Kompetencer (personligt, socialt og metodisk) omfatter elevens forudsætninger og det eleven har tilegnet sig gennem undervisningen, her også i form af intuitiv og tavs viden, kunstnerisk udtryk og udvikling.

Læreplanens funktion er at opfylde/udleve skolens formålsparagraf:

Kulturskolen har til formål at bibringe eleverne glæde, engagement, kreativitet og dygtiggørelse gennem beskæftigelse med musik, scenekunst, billedkunst, dans og andre kunstfag.

Herunder:
At udvikle elevernes kreative evner inden for kunstnerisk udtryk
At bibringe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet.
At bibringe den enkelte elev faglige færdigheder som forudsætning for personlig kunstnerisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, 
At tage udgangspunkt i og arbejde med den enkeltes engagement, forudsætninger og talent
At bidrage til elevens dannelse og udvikling gennem beskæftigelse med musik, billedkunst, scenekunst, dans og andre kunstarter,
At øge elevernes forståelse af sig selv som en del af et fællesskab
At medvirke til fremme af lokale kulturmiljøer

Mariagerfjord Kulturskoles værdier og vision udtrykkes gennem:

FORDYBELSE
Vi tilstræber at bibringe eleverne fordybelsens glæde gennem arbejdet med det kreative uanset fag, niveau og alder.
Faglig kunnen, skaben og formidling er nøgleord i dagligdagen på kulturskolen.
Fokus på opgaven, her både individuelt og i samarbejde.

KVALITET
Kulturskolens lærerkorps er fagligt kompetent og engageret.
I undervisningen tages udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger og medarbejderne er ambitiøse på elevernes vegne.
Kulturskolen tilstræber udvikling med udgangspunkt i kunstarternes traditioner og de nyeste strømninger. Fagligt som pædagogisk.
Kulturskolen hjælper skolens elever til at stå ved sig selv, at udvikle egne evner og at formidle denne kunnen.

FÆLLESSKAB
Vi tilbyder fællesskab med musik, drama, billedkunst og skolens øvrige kunstfag som omdrejningspunkt. 
Foruden glæden ved at udøve kunstarterne bibringes samarbejdskompetencer og der etableres venskaber. Dette kan for eksempel ske på tværs af kunstarterne, alder og talent

Søren Kierkegaard: ”At man, naar det i Sandhed skal lykkes En at føre et Menneske hen til et bestemt sted, først og fremmest maa passe paa at finde ham der, hvor han er og begynde der.”

På Mariagerfjord Kulturskole tages i alle fag afsæt i elevens konkrete niveau, talent og vilje til egen forberedelse/udvikling. Undervisningens tilrettelæggelse og indhold har afsæt i elevens kompetence , viden og færdigheder.

VIDEREGÅENDE
Talentklasseniveau og herover – Amatør – professionel

MELLEMSTADIE

BEGYNDER

FORSKOLE
Legestuer, værksteder mv.
Børnehaver, dagplejen og lign

På alle niveauer og i alle fag er målet at udvikle og skabe ”kreativitet og dygtiggørelse” med afsæt i ”glæde og engagement ”.

VIDEREGÅENDE
Talentelever og derover:
Fokus er på at forfine udtryk, forståelse og realkompetence med høje forventninger til resultatet.
Udvide/danne repertoire og skabe øget selvstændighed - herunder indstudering, færdiggørelse/fremførelse/visning af det tillærte og selv skabte.
Evt. forberede eleven til optagelse på et uddannelsesforløb på højere niveau.

MELLEMSTADIET
Der arbejdes lidt mere nuanceret/bevidst med emner som teknik, refleksion, udtryk og improvisation.
Evnen til at skabe/fremføre og omsætte kompetence og viden udfordres i forhold til elevens evner og færdigheder.

BEGYNDERE
Der arbejdes med udvikling af elementære færdigheder, viden for skabelse/dannelse af grundlæggende kompetencer, færdigheder og viden.

FORSKOLEN
Opdagelser og læring ”i det legende rum”.
Der arbejdes med grundlæggende musikalske parametre, der understøtter barnets musiske færdigheder og viden, samt barnets dannelse og generelle udvikling.