Skip to the content

Rytmisk sangkraftcenter

I Mariagerfjord Korskole har vi sang på hjertet.

Mariagerfjord Korskole er Danmarks første rytmiske Korskole og også landets første rytmiske sangkraftcenter. Korskolen består af 6 elitekor, 8 skolekor, 2 lungekor og 1 rytmisk voksenkor.

I Mariagerfjord Korskole fremmer vi rytmisk korsang inden for både elite og bredde. Vi inspirerer, underviser, udvikler, udbreder og vidensdeler og er et kommunalt flagskib inden for det kunstneriske elitære, såvel som på det sundhedsfremmende felt. Vi arbejder for, at alle borgere i Mariagerfjord Kommune har adgang til korsang -  både børn, unge og ældre - og vores mål er at gøre en mærkbar forskel i samfundet. Vi vækker lysten til at bruge sangstemmen.

I Korskolen lægger vi stor vægt på udvikling af de sociale kompetencer og ansvarsbevidsthed gennem et unikt og nytænkende pædagogisk arbejde på tværs af alder og klassetrin. Vi prioriterer fællesskab, respekterer diversiteten og skaber trygge rammer, hvor der er plads til fordybelse og dygtiggørelse. Vi er nyskabende og går forrest såvel kunstnerisk som pædagogisk for at skabe et motiverende og kreativt læringsmiljø, hvor eleverne er i konstant udvikling.

Mariagerfjord Korskole forankrer rytmiske korprojekter og efteruddannelsesforløb samt understøtter nationale og internationale korsamarbejder, vidensdeling, breddekorsang og elitekorsang.

Mennesket i centrum

 • Understøtter og fremmer livsglæde
 • Skaber god energi i respektfuld atmosfære
 • Udvikler sociale kompetencer
 • Er modige i trygge rammer

 

Ambitiøst undervisningsmiljø

 • Dyrker kreativ og inspirerende formidling
 • Vores sangere er medansvarlige for den kunstneriske og sociale proces: ”Det Intelligente Kor”
 • Udvikler faglige kompetencer
 • Opmuntrer til vidensdeling

 • Mariagerfjord Korskole fremmer rytmisk korsang inden for både elite og bredde
 • Vi vækker lysten til at bruge sangstemmen og udfordrer korsangerne til at yde deres bedste i et miljø, hvor de udvikler både deres musikalske og sociale kompetencer
 • Mariagerfjord Korskole er nyskabende, inspirerer, underviser, udbreder og vidensdeler lokalt, nationalt og internationalt
 • Vi skaber unikke koncertoplevelser, workshops og korevents

 • Mariagerfjord Korskole skal være det førende rytmiske sangkraftcenter, hvor vores kunstneriske resultater og nytænkende undervisningstilgang vækker opsigt og skaber samarbejder - både lokalt, nationalt og internationalt
 • Vi skal gøre en mærkbar forskel i samfundet, med korsang der fremmer sundhed og livsglæde, og vi skal muliggøre at korsangen er tilgængelig for alle i Mariagerfjord Kommune

Her finder du korskolens visuelle fremstilling af værdier, mission, vision:

VÆRDIER - MISSION - VISION